iWoman

Historija feminizma u Bosni i Hercegovini

Podijelite objavu

Feminizam u Bosni i Hercegovini je značajno evoluirao tokom godina, oblikovan složenom historijom zemlje, društveno-političkom dinamikom i njenom jedinstvenom pozicijom na raskršću različitih kultura. Feministički pokret u Bosni i Hercegovini dobio je zamah posebno tokom i nakon agresije na BiH (1992-1995), jer su žene igrale ključnu ulogu u rješavanju sukoba i poslijeratnoj obnovi.

Tokom rata, bosanske žene su se suočile sa brojnim izazovima, uključujući raseljavanje, nasilje i gubitak članova porodice.
Mnoge žene postale su aktivne učesnice u naporima izgradnje mira i humanitarnom radu, doprinoseći obnovi svojih zajednica.
Ovaj period je označio pojavu feminističkog aktivizma jer su žene nastojale da se pozabave pitanjima rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i potrebe za zastupljenošću žena u političkim i društvenim sferama.

Feminism in Bosnia and Herzegovina

 

U poslijeratnom periodu formalno su uspostavljene feminističke organizacije i inicijative usmjerene na rješavanje rodnih nejednakosti. Ove organizacije rade na širokom spektru pitanja, uključujući prava žena, nasilje u porodici, reproduktivna prava i ekonomsko osnaživanje. Borba za pravdu i odgovornost za ratno seksualno nasilje bila je centralni fokus feminističkog aktivizma u Bosni i Hercegovini, a lokalne i međunarodne organizacije rade na podizanju svijesti, podršci preživjelima i zalaganju za zakonske mjere.

Jedno zapaženo postignuće u Bosni i Hercegovini je uvođenje rodnih kvota u političko predstavljanje, čime se osigurava minimalan procenat žena u zakonodavnim tijelima. Međutim, izazovi i dalje postoje, a feministkinje nastavljaju da se zalažu za potpunu implementaciju ovih mjera i šire društvene promjene u borbi protiv duboko ukorijenjenih patrijarhalnih normi.

Feministički diskurs u Bosni i Hercegovini je također isprepleten s diskusijama o intersekcionalnosti, uvažavajući različita iskustva žena zasnovana na faktorima kao što su etnička pripadnost, religija i socioekonomska pozadina. Feministički pokret u zemlji nastoji da bude inkluzivan i prepoznaje važnost solidarnosti među ženama iz različitih sredina.

Uprkos napretku, Bosna i Hercegovina se suočava sa stalnim izazovima vezanim za rodnu ravnopravnost, uključujući visoku stopu nasilja u porodici i ograničene ekonomske mogućnosti za žene. Feministički pokret ostaje aktivan u zalaganju za promjene politike, promoviranju obrazovanja o rodnim pitanjima i osporavanju tradicionalnih rodnih uloga.

Ostali članci

iWoman
Zašto su prijateljice bitne za svaku djevojčicu
Prijateljstvo igra ključnu ulogu u oblikovanju života djevojčica, pružajući im društvo, podršku i osjećaj...
DETALJNO
iWoman
Reći „NE“ sa samopouzdanjem
U svijetu u kojem se žene često zateknu kako se kreću kroz labirint društvenih očekivanja i rodnih uloga,...
DETALJNO
iWoman
Rani znakovi zlostavljanja
Dok mnoge veze karakteriziraju ljubav, poštovanje i međusobna podrška, neke nažalost uključuju elemente...
DETALJNO
iWoman
UBIJA NAS PATRIJARHAT
Kazne za brutalna ubistva žena u Bosni i Hercegovini su preblage, što više puta ponavlja diskriminaciju...
DETALJNO
iWoman
Intersekcionalnost i nasilje: razumijevanje složenosti s kojima se suočavaju marginalizirane žene
Autohtone žene, posebno u koloniziranim društvima, su neproporcionalno pogođene raznim oblicima nasilja,...
DETALJNO
iWoman
Obrazovanje kao pravo: Spječavanje pristupa obrazovanju ženama kao oblik nasilja
U društvima širom svijeta, obrazovanje je osnovno pravo – katalizator za osnaživanje i napredak. Ipak,...
DETALJNO
iWoman
Seksualno nasilje
Seksualni napad na žene je sveprisutno i duboko zabrinjavajuće pitanje koje pogađa pojedince iz svih...
DETALJNO
iWoman
Ciklus nastanka nasilja
Nasilje u intimnim vezama je poznat problem koji stvara sijenku na mnoge žrtve širom svijeta. Jedan ključni...
DETALJNO
iWomanBG
Uticaj nasilja u porodici na djecu
Zlostavljanje u porodici može imati duboke i složene posljedice na djecu koja su svjedoci ili na djecu...
DETALJNO
Posljedice nasilja nad ženama
Posljedice nasilja nad ženama
U svijetu koji neprestano teži napretku i jednakosti, sjene nasilja nad ženama ostaju kao oštar podsjetnik...
DETALJNO