iWoman

Ciklus nastanka nasilja

Podijelite objavu

Nasilje u intimnim vezama je poznat problem koji stvara sijenku na mnoge žrtve širom svijeta. Jedan ključni aspekt ove mračne stvarnosti je “ciklus nasilja”. 

Ciklus nastanka nasilja je poznata stvar koja se dešava u nasilnim vezama i ponavlja se na način na koji trebamo obratiti pažnju. Važno je razumjeti i primijetiti ovaj ciklus, ne samo kao nešto o čemu razmišljamo, već kao zaista važan korak u suočavanju sa komplikovanom dinamikom u nasilnim vezama. 

Detaljnije sagledavanje detalja ovog ciklusa ključno je za ljude koji žele pomoći da se razbiju obrasci nasilja zbog kojih žrtve ostaju zaglavljene u ovim teškim situacijama.

Ciklus nastanka nasilja
  1. Faza izgradnje tenzija

Zamislite početak ciklusa nasilja kao ulazak u “fazu izgradnje napetosti”, fazu koja je slična nagomilavanju tmurnih oblaka prije oluje. U ovom početnom dijelu ciklusa, napetosti se postepeno pojačavaju. Mali sukobi i nesuglasice se akumuliraju, stvarajući atmosferu ispunjenu primjetnim osjećajem nervoze i nelagode. Ovo možemo tumačiti kao da svi uključeni pažljivo koračaju, pokušavajući proći kroz minsko polje potencijalnih problema. Ova faza se može uporediti sa vremenom kada su emocije razvučene, a iščekivanje predstojećeg događaja visi u vazduhu.

Da pojednostavimo, zamislite to kao tišinu prije oluje, gdje atmosfera postaje nabijena temeljnom napetošću. U tom periodu se postavljaju osnove za potencijalno nasilje. Prepoznavanje znakova i razumijevanje dinamike ove faze izgradnje napetosti postaje ključno. To je kao da možete pročitati znakove upozorenja o oluji koja se približava, omogućavajući pojedincima da bolje prođu kroz ovaj izazovni dio nasilne veze i potraže podršku prije nego što oluja u potpunosti udari.

 

  1. Incident ili teško nasilje

Kako razgovaramo dalje u ciklusu nasilja, susrećemo se sa onim što je poznato kao faza “incidenta ili teškog nasilja”. Ovo označava trenutak kada tenzije dostižu kritičnu tačku i kada se odvija intenzivniji i štetniji događaj. Slično je oluji koja se oslobađa nakon perioda eskalacije pritiska.

Tokom ove faze, nasilno ponašanje zauzima istaknutu ulogu, a utjecaj postaje sve teži. To se može manifestovati kao fizičko nasilje, emocionalno ili seksualno zlostavljanje. Pojedinac koji uzrokuje štetu vrši kontrolu na različite načine, uključujući zastrašivanje, agresiju ili manipulaciju. Ova faza je uznemirujuća manifestacija dinamike moći unutar odnosa, gdje jedna osoba potvrđuje dominaciju nad drugom.

Jednostavnije rečeno, to je dio ciklusa u kojem situacija postaje teška. To je kada udari oluja, a atmosfera se dramatično promijeni. Ova faza je ključna za razumijevanje jer predstavlja srž štetnih radnji unutar nasilne veze. Prepoznavanje i rješavanje ovog akutnog nasilja ključno je za podršku pojedincima da se oslobode ciklusa i traže pomoć kako bi se osigurala njihova sigurnost i dobrobit. Razumijevanje ove faze je ključni korak u promicanju svijesti i intervencije kako bi se prekinuo krug nasilja.

 

  1. Pomirenje ili faza smirivanja

Nastavljajući kroz ciklus nasilja, dolazimo do “faze pomirenja ili smirenja”. Ova faza se javlja nakon intenzivnog incidenta nasilja i može izgledati paradoksalno mirno. To je uporedivo sa zatišjem koje slijedi nakon oluje, nudeći privremeni predah od turbulencije.

Tokom ovog perioda, osoba koja je nanijela štetu može izraziti kajanje, uputiti izvinjenje i obećati promjenu. Nježni gestovi, pokloni i izjave ljubavi mogu biti dio ove faze, stvarajući osjećaj normalnosti i nade za žrtvu. Ključno je napomenuti da, koliko god bila kratka, ova mirna faza ne znači rješenje osnovnih pitanja; nego služi kao privremeni odmor od burnih događaja.

Da pojednostavimo, zamislite to kao tihi prekid nakon oluje. To je vrijeme kada stvari izgledaju mirno na površini, a možda će biti napora da se odnos popravi. Ova faza je značajna za razumijevanje jer, uprkos svojoj prividnoj mirnoći, ne rješava korijenske uzroke nasilja. Prepoznavanje i razumijevanje ove mirne faze je od vitalnog značaja za cjelokupno razumijevanje ciklusa nasilja i igra ulogu u podršci pojedincima koji žele da se oslobode njegovih obrazaca.

 

  1. Ponavljanje ciklusa

Nakon kratkog perioda smirenosti u fazi pomirenja, ciklus nasilja, nažalost, često poprimi obeshrabrujući zaokret kada uđe u “Ponavljanje ciklusa”. Ako nasilnik jednom učini čin nasilja, to će se ponoviti. Ovo je kritična faza u kojoj sekvenca počinje iznova, a napetost se postepeno ponovo povećava, postavljajući pozornicu za još jedan potencijalni izliv nasilja.

Jednostavnije rečeno, to je kao obrazac koji se ponavlja ili ciklus koji se vraća na početak. Privremeni mir u fazi pomirenja zasjenjen je ponovnim izbijanjem rastuće napetosti i predstojećom prijetnjom još jednog incidenta nasilja. Ovo ponavljanje može se osjećati kao da ste uhvaćeni u uznemirujuću petlju, gdje se nada koja se pojavila tokom faze mira ponovo zamjenjuje osjećajem tjeskobe i nelagode.

Razumijevanje ove repetitivne prirode ključno je za razumijevanje izazova s ​​kojima se suočavaju žrtve u nasilnim vezama. Izlazak iz ciklusa zahtijeva kombinaciju svijesti, podrške i intervencije. Prepoznavanje znakova ciklusa koji se ponavlja osnažuje pojedince da potraže pomoć, podstičući mogućnost oslobađanja od štetnih obrazaca i rada ka sigurnijoj i zdravijoj budućnosti.

 

U zaključku, razumijevanje ciklusa nasilja nije samo akademska vježba već ključni korak ka slobodi. Podizanjem svijesti, pružanjem podrške i njegovanjem društva koje se bori protiv svih oblika zlostavljanja, možemo zajedničkim snagama nastojati stvoriti sigurniji, saosjećajniji svijet za sve. Oslobađanje od ciklusa osnažuje preživjele i doprinosi širem pokretu ka iskorenjivanju nasilja nad ženama.

Ostali članci

Zašto su prijateljice bitne za svaku djevojčicu
Prijateljstvo igra ključnu ulogu u oblikovanju života djevojčica, pružajući im društvo, podršku i osjećaj...
DETALJNO
Reći „NE“ sa samopouzdanjem
U svijetu u kojem se žene često zateknu kako se kreću kroz labirint društvenih očekivanja i rodnih uloga,...
DETALJNO
Rani znakovi zlostavljanja
Dok mnoge veze karakteriziraju ljubav, poštovanje i međusobna podrška, neke nažalost uključuju elemente...
DETALJNO